Welkom

Allereerst aan de bewoners van de Maaskant,
maar ook aan de uitgeweken oud-Maaslanders die over de hele wereld verspreid leven maar zich aan het Maaslands blijven interesseren.
Op de iëste plaats aan alle Maaslengers, ma  auch aan oetgeweke awd-Maaslengers di-j euver den hiële wèèreld verspreid leve ma ziech nog altied aan het Maaslands blieve(n) interesseere

Maaslands uit Boorsem

Een studie van het Maaslands met uitgebreide  woordenlijsten en uitdrukkingen naar themas met aan de hand daarvan een poging de grammatica en het taaleigen globaal te bestuderen. 'nen Stude van het Maaslands mèt oetgebreide lieste van woeurd en oetdrökkinge, eeders kiërs beejeingezat  naovenant de besproke zake, en aan de hand daovan 'n algemein en  serieus zeuke nao de taalregels en  't eige van ozze streektaal.

De judde van Boorsem

Hier geen geleerde benadering, maar een poging om het echt, levendig, gemoedelijk en grappig Boorsems uit de veertiger jaren te doen herleven aan de hand van volksverhalen, toneeltjes uit het toenmalige leven en de gekke uitdrukkingen uit die tijd.  Heel wat door ons gemaakte humoristische tekeningen. Heej gaar oet gei geliërd gedòòns, ma 't zeuke nao 't  ech, levetig, gemeujelik en amme'zant Boorses van de fiërtiger jaore.aan de hand van verhaole, stökskes oet 't leve en de gekke meneere  van kalle van dèèn tied. 'nen Hiëlen  haup grappige  door os gemaakgde teikeninge. 

Bezoekers sinds Mei 2000 bezoekers sinds Mei 2000

De kerk van Boorsem