Aanbevelingsbrief aan universiteiten

Geachte Heren,
 
Sinds meerdere jaren bestudeer ik "het Maaslands uit Boorsem" (Maasmechelen). Deze studie is nu op http://maaslands.free.fr  toegankelijk.
 
Vanaf het begin was ik tegen het samenstellen van enkel woordenlijsten, want mijn geheime hoop was het in onze zo bewegelijke en levendige spreektaal de vaste regels en grammaticale structuren te ontdekken die ik zeer sterk vermoedde onder de ongelovelijk rijke wirwar van ons taalgebruik. Voor mijn inspanning werd ik méér dan beloond, want ik ontdekte geleidelijk aan dat onze streektaal veel méér inhoudt dan de fantasie die uit haar ontelbare sappige woorden en uitdrukkingen spreekt. Het gaat "mijns inziens" bij het Maaslands om een volwaardige, zeer goed gestruktureerde maar voor buitenstaanders beslist moeilijke taal met een volwaardige grammatica . Bij mijn studie ondervond ik veel nut van mijn kennis van het Duits, het Frans en zelfs het Engels, talen die ons Maaslands op zeer originele manier verwerkt heeft zonder zijn eigen karakter te verliezen.
 
Taalwerk doen brengt ook in het Maasland gemakkelijk ontmoediging met zich mee, want je krijgt gauw de indruk alleen maar voor een heel kleine plaatselijke kring van mensen te werken. Met mijn benaderingsmethode probeer ik de plaatselijke verschillen te overbruggen door naar de gemeenschappelijke Maaslandse strukturen te zoeken en de karaktertrekken van de taal uit te diepen. Op die manier kunnen bijdragen van overal hun nut hebben.
 
Ik zou het echt op prijs stellen indien U mijn studie eens zoudt doorkijken. Ik heb namelijk de geheime hoop dat U eraan geïnteresseerd zult zijn. Ik wil voorlopig geen volmaakt werk aanbieden. Zo laat ik de deur open voor aanvullingen, suggesties en verbeteringen, die alleszins noodzakelijk zullen zijn, want het gaat hier nog om een tastend zoeken op een gebied waar, zo denk ik toch vanuit de verre Beaujolaisstreek, tot nu toe nog maar weinig systematisch werk ondernomen werd. Graag sta ik voor kritiek open, maar van de andere kant hoop ik tevens met uw hulp tegen eventueel copiëerwerk beschermd te blijven. En als U mijn werk interessant genoeg zoudt vinden om er iets mee te doen, zou ik dat natuurlijk prachtig vinden.
 
Op mijn manier hoop ik echt een beetje gedaan te hebben voor de promotie van onze zo mooie Maaslandse taal. Ik heb sterke morele steun en aanmoediging gehad van Pr. Jan Goossens en de Heer Rob Belemans van de filologische afdeling van de Universiteit in Leuven.
 
Op Uw reacties wachtend en U hartelijk groetend.
 
Mathieu Opdenacker
 

Terug