Maaslands uit Boorsem

Een studie van het Maaslands met uitgebreide  woordenlijsten en uitdrukkingen naar themas met aan de hand daarvan een poging de grammatica en het taaleigen globaal te bestuderen.
 
Volledige tekst maaslands.pdf (900 Kb) Deze file  kan een opnametijd van ongeveer 5 minuten vergen naargelang  de schakelingsnelheid. Indien uw computer de file niet openen kan, kunt U het gratis program Acrobat Reader gebruiken
Licentie GNU Free Documentation License Hiermee staat het U vrij deze tekst over te nemen, te drukken ,te versprreiden, en uw eigen bijdragen in te lasten
Allerhande Aanbevelingsbrief aan universiteiten
Brief aan discussiëergroepen
 
Schrijfbare formaten maaslands.sdw.gz
(Star Office, gecondenseerd)
maaslands.rtf.gz
(Rich Text Format, gecondenseerd)
- Wij stellen uw bijdragen (commentaar, woordenschat, verhalen, enz...) op prijs . Aarzelt dus niet onze deze door te sturen !  U kunt deze bijdragen ook direct in de text aanbrengen maar U moet ons dan daarover inlichten
- De oorspronkelijke tekst werd verwezenlijkt met behulp van Star Office (free software).
- Practisch alle word processors kunnen het RTF-formaat lezen en schrijven. Zo is niemand gedwongen een bepaalde word processor te gebruiken.